Poentimi individual për gara vendore dhe ndërkombëtare për vitin 2015

Yllkat 1

N.R. Emri Mbiemri Klub Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Lirika Deva K.S. "Prishtina" 1 50 poe. k.44,79 1 50 poe. Ko.35,27 1 50 poe. Ko.46,74 1 50 poe. Ko.1.35,65 1 50 poe. Ko.39,66 Ko.35,34 Disk 2 45 poe. Ko.58,08 295
2 Enxhi Sefa K.S. "Peja" 3 40 poe. K57,18 Ko.39,53 Disk 4 36 poe. Ko.56,73 3 40 poe. Ko.1.51,20 2 45 poe. Ko.46,73 1 50 poe. Ko.40,43 1 50 poe. Ko.56,67 261
3 Jona Zogaj K.S. "Peja" 2 45 poe. Ko.56,32 2 45 poe. Ko.42,40 2 45 poe. Ko.55,01 Disk 5 32 poe. Ko.52,78 2 45 poe. Ko.42,57 4 36 poe. Ko.1.06,34 248
4 Klara Sefa K.S. "Peja" 5 32 poe. K1.00,17 3 40 poe. Ko.45,73 3 40 poe. Ko.55,60 2 45 poe. Ko.1.49,64 3 40 poe. Ko.49,19 Ko.42,03 Disk 3 40 poe. Ko.1.02,88 237
5 Ema Sadiku K.S. "Prishtina" 4 36 poe. Ko.1.17,0 5 32 poe. Ko.1.14,52 4 36 poe. Ko.3.09,70 7 25 poe. Ko.1.25,85 3 40 poe. Ko.48,95 8 22 poe. Ko.1.25,64 191
6 Blenda Pajaziti K.S. "Peja" 4 36 poe. K.57,27 6 28 poe. Ko.1.24,63 Disk 4 36 poe. Ko.52,14 Ko 50.40 Disk 100
7 Tiara Mustafa K.S. "Prishtina" 6 poe. 28 K.2.18,12 5 32 poe. Ko.8.42,03 8 22 poe. Ko.1.43,64 82
8 Lea Aliu K.S. "Prishtina" 6 28 poe. Ko.1.24,63 Ko.50,40 Disk 6 28 poe. Ko1.20,55 56
9 Elona Hoxha K.S. "Prishtina" 5 32 poe. Ko.1.13,78 32
10 Lisa Qela K.S. "Prishtina" Disk Disk 6 28 poe. Ko.1.18,30 Nuk poentohet per ekip Si e pesta garuese 28
11 Luljeta Tërshnjaku K.S. "Arxhena" 7 25 poe. Ko.1.21,11 25
12 Eriona Demaj K.S. "Universitet" 7 22 poe. Ko.1.39,04 22
13 Blerta Gashi K.S. "Universitet"

Fatosat 1

N.R. Emri Mbiemri Klub Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Vigan Buza K.S. "Prishtina" 1 50 poe. K.42,60 1 50 poe. Ko.32,13 1 50 poe. Ko.46,64 5 32 poe. Ko.2.11,69 1 50 poe. Ko.38,74 1 50 poe. Ko.39,08 2 45 poe. Ko.55,12 327
2 Klos Vokshi K.S. "Pashtriku" 2 45 poe. K49,42 3 40 poe. Ko.41,50 2 45 poe. Ko.48,85 4 36 poe. Ko.1.52,66 2 45 poe. Ko.41,08 2 45 poe. Ko.39,13 1 50 poe. Ko.54,24 306
3 Eri Vrella K.S. "Alpi" 4 36 poe. K55,63 2 45 poe. Ko.40,64 4 36 poe. Ko.53,39 2 45 poe. Ko.1.41,56 Ko.1.12,26 Disk 6 28 poe. Ko.53,93 4 36 poe. Ko.1.10,92 226
4 Andi Pupovci K.S. "Alpi" 3 40 poe. Ko.52,46 4 36 poe. Ko.41,52 3 40 poe. Ko.52,53 3 40 poe. Ko.1.41,70 3 40 poe. Ko.46,33 Ko.44,46 Disk 8 22 poe. Ko.1.21,33 218
5 Donik Malazogu K.S. "Prishtina" 6 28 poe. K1.14,22 6 28 poe. Ko.45,87 6 28 poe. K1.01,62 10 16 poe. Ko.3.35,92 6 28 poe. Ko.1.01,05 128
6 Lion Bunjaku K.S. "Pashtriku" Disk 7 25 poe. Ko.47,99 5 32 poe. Ko.58.56 6 28 poe. Ko.2.21,77 5 32 poe. Ko.56,61 117
7 Jon Lluka K.S. "Rusolia" Disk Ko.1.04,91 Disk 1 50 poe. Ko.1.36,62 9 19 poe. Ko.1.07,20 3 40 poe. Ko 39,31 109
8 Bardh Kryeziu K.S. "Prishtina" Disk 8 22 poe. Ko.48,91 8 22 poe. Ko.1.05,88 4 36 poe. Ko.46,17 6 28 poe. Ko1.18,43 108
9 Jon Gjakova K.S. "Peja" 5 32 poe. Ko.1.13,78 32
10 Blin Shllaku K.S. "Pashtriku" 4 36 poe. Ko.54,10 5 32 poe. Ko.43,08 Disk 8 22 poe. Ko.1.07,57 90
11 Jon Aliu K.S. "Prishtina" Disk 10 16 poe. Ko.56,39 10 16 poe. Ko.1.05,87 Disk 7 25 poe. Ko.1.05,24 Ko.50,90 Disk 3 40 poe. Ko.1.04,53 97
12 Blend Pajaziti K.S. "Peja" Disk 7 25 poe. Ko.1.03,06 7 25 poe. Ko.2.31,25 4 36 poe. Ko.56,25 86
13 Gentrit Kelmendi K.S. "Alpi" 9 19 poe. Ko.51,46 9 19 poe. Ko.2.54,67 38
14 Art Bojku K.S. "Alpi" Ko.48,33 Disk 7 25 poe. Ko.1.19,14 25
15 Dorian Demaj K.S. "Universitet" 9 19 poe. Ko.1.44,55 19
16 Andi Demaj K.S. "Rugova"
17 Blerim Muriqi K.S. "Rugova"

Yllkat 2

N.R. Emri Mbiemri Klubi Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Arba Pupovci K.S. "Alpi" 1 50 poe. Ko.44,12 2 45 poe. Ko.34,71 1 50 poe. Ko.44,95 1 50 poe. Ko.1.27,65 1 50 poe. Ko.39,96 2 45 poe. Ko.38,12 2 45 poe. Ko.59,89 335
2 Era Deva K.S. "Prishtina" 2 45 poe. Ko.47,53 1 50 poe. Ko.34,60 3 40 poe. Ko.49,89 2 45 poe. Ko.1.37,37 2 45 poe. Ko.42,22 1 50 poe. Ko.36,63 1 50 poe. Ko.55,57 325
3 Bejza Dreshaj K.S. "Peja" 3 40 poe. Ko.51,84 5 32 poe. Ko.39,68 2 45 poe. Ko.49,62 5 32 poe. Ko.1.40,97 5 32 poe. Ko.44,82 5 32 poe. Ko.55,38 3 40 poe. Ko.1.04,20 253
4 Kiana Kryeziu K.S. "Prishtina" 5 32 poe. Ko.58,17 6 28 poe. Ko.42,44 6 28 poe. Ko.53,95 6 28 poe. Ko.49,09 3 40 poe. Ko.40,01 4 36 poe. Ko.1.05,32 192
5 Sara Bokshi K.S. "Pashtriku" 4 36 poe. Ko.52,10 4 36 poe. Ko.39,36 4 36 poe. Ko.53,06 4 36 poe. Ko.1.40,32 4 36 poe. Ko.44,09 Ko 50.40 Disk 180
6 Klea Rudi K.S. "Pashtriku" Disk 3 40 poe. Ko.38,86 5 32 poe. Ko.53,56 3 40 poe. Ko.1.39,83 3 40 poe. Ko.43,14 152
7 Etna Nura K.S. "Prishtina" Ko.50,17 Disk 7 25 poe. Ko.59,83 7 25 poe. Ko.58,31 4 36 poe. Ko.44,11 5 32 poe. Ko.1.13,18 118
8 Rea Bojku K.S. "Alpi" Ko.38,49 Disk 6 28 poe. Ko1.39,16 28
9 Edona Demaj K.S. "Univerziteti" Ko.3.05,95 Disk
10 Kaltrina Demaj K.S. "Rugova"
11 Torishta Muriqi K.S. "Rugova"
12 Reida Dreshaj K.S. "Peja"

Fatosat 2

N.R. Emri Mbiemri Klub Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Drin Kokaj K.S. "Prishtina" 1 50 poe. K.48,24 2 45 poe. Ko.37,11 1 50 poe. Ko.47,65 2 45 poe. Ko.1.37,51 1 50 poe. Ko.41,96 1 50 poe. Ko.34,84 1 50 poe. Ko.49,33 340
2 Klit Xharavina K.S. "Pashtriku" 2 45 poe. Ko.50,01 1 50 poe. Ko.35,79 Disk 1 50 poe. Ko.1.36,01 2 45 poe. Ko.42,68 3 40 poe. Ko.1.07,90 230
3 Olti Vrella K.S. "Alpi" 4 36 poe. K56,74 Ko.44,07 Disk 2 45 poe. Ko.55,04 Disk 3 40 poe. Ko.1.06,20 4 36 poe. Ko.1.11,76 4 36 poe. Ko.1.09,19 193
4 Yll Bojku K.S. "Alpi" 3 40 poe. Ko.1.04,17 2 45 poe. Ko.45,01 5 32 poe. Ko.1.11,62 117
5 Arti Selimaj K.S. "Alpi" 3 40 poe. Ko.53,94 4 36 poe. Ko.44,63 3 40 poe. Ko.46,20 116
6 Dion Idrizi K.S. "Peja" 6 28 poe. Ko.1.13,66 3 40 poe. Ko.40,09 68
7 Dren Nushi K.S. "Peja" 5 32 poe. Ko.1.04,86 5 32 poe. Ko.53,70 64
8 Dren Spahiu K.S. "Prishtina" 2 45 poe. Ko.1.05,15 45
9 Yll Spahiu K.S. "Prishtina" 6 28 poe. Ko.1.12,08 28
10 Orgen Haxhiu K.S. "Nici"
11 Klodian Kelmendi K.S. "Nici"
12 Lir Qela K.S. "Prishtina"

Pioneret e reja

N.R. Emri Mbiemri Klubi Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Elba Kokaj K.S. "Prishtina" 6 28 poe. Ko.1.08,24 1 50 poe. Ko.34,19 1 50 poe. Ko.1.38,04 6 28 poe. Ko.3.39,10 1 50 poe. Ko.40,67 2 45 poe. Ko.41,72 1 50 poe. Ko.56,48 41 + 42 301 + 83 = 384
2 Klea Vrella K.S. "Alpi" 1 50 poe. Ko.46,42 4 36 poe. Ko.41,58 2 45 poe. Ko.1.38,14 1 50 poe. Ko.1.35,88 2 45 poe. Ko.41,97 1 50 poe. Ko.40,17 2 45 poe. Ko.1.00,73 40 + 3 321 + 43 = 364
3 Diellza Kastrati K.S. "Alpi" 4 36 poe. Ko.55,36 3 40 poe. Ko.39,51 3 40 poe. Ko.1.53,44 3 40 poe. Ko.1.58,79 4 36 poe. Ko.47,41 Ko.48,27 Disk 192
4 Elona Demaj K.S. "Rugova" 3 40 poe. Ko.52,36 2 45 poe. Ko.39,50 Disk 2 45 poe. Ko.1.46,94 3 40 poe. Ko.44,21 Ko.37,56 Disk 170
5 Negrita Kastrati K.S. "Prishtina" 5 32 poe. Ko.1.06,73 6 28 poe. Ko.44,07 4 36 poe. Ko.2.11,82 4 36 poe. Ko.2.36.36 5 32 poe. Ko.53,88 Ko.50,74 Disk 164
6 Boena Shala K.S. "Prishtina" Disk 8 22 poe. Ko.1.12,61 5 32 poe. Ko.2.14,68 5 32 poe. Ko.3.08,15 6 28 poe. Ko.1.07,41 Ko.1.20,11 Disk 114
7 Mrika Nikqi K.S. "Rusolia" 2 45 poe. Ko.51,88 5 32 poe. Ko.42,30 Disk 77
8 Elsa Nushi K.S. "Peja" Disk 7 25 poe. Ko.48,22 25
9 Vesa Zajmi K.S. "Alpi"

Pionerët e rinj

N.R. Emri Mbiemri Klubi Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Arb Rudi K.S. "Prishtina" 2 45 poe. Ko.43,04 1 50 poe. Ko.32,20 4 36 poe. Ko.2.17,66 3 40 poe. Ko.1.26,49 3 40 poe. Ko.37,65 3 40 poe. Ko.37,71 2 45 poe. Ko.56,61 296
2 Andi Bardhi K.S. "Pashtriku" 1 50 poe. Ko.42,43 Disk 2 45 poe. Ko.1.30,95 2 45 poe. Ko.1.22,27 2 45 poe. Ko.35,74 2 45 poe. Ko.34,56 39 + 3 140 + 42 = 282
3 Liri Kelmendi K.S. "Alpi" Disk 1 50 poe. Ko.1.12,92 1 50 poe. Ko.33,16 4 28 poe. Ko.47,07 41 + 43 + 3 + 20 + 10 + 17 128 + 134 = 262
4 Dhurim Zhuri K.S. "Pashtriku" 1 50 poe. Ko.1.27,16 1 50 poe. Ko.34,46 1 50 poe. Ko.51,24 40 + 3 + 13 + 3 + 10 + 11 + 10 + 11 150 + 101 = 251
5 Gentian Kelmendi K.S. "Alpi" 3 40 poe. Ko.49,93 2 45 poe. Ko.38,62 5 32 poe. Ko.1.49,28 4 36 poe. Ko.43,74 4 36 poe. Ko.38,91 189
6 Albion Morina K.S. "Pashtriku" 4 36 poe. Ko.50,98 3 40 poe. Ko.39,59 3 40 poe. Ko.1.48,36 5 32 poe. Ko.43,16 148
7 Lis Shllaku K.S. "Pashtriku" 5 32 poe. Ko.52,28 4 36 poe. Ko.42,05 4 36 poe. Ko.1.45,54 5 32 poe. Ko.46,41 136
8 Arjanit Piraj K.S. "Rusolia" 3 40 poe. Ko.1.04,86 40
9 Dardan Ibishi K.S. "Trepça"
10 Altin Ibishi K.S. "Trepça"
11 Milos Sebepi K.S. "Alpi"

Pioneret e vjetra

N.R. Emri Mbiemri Klubi Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Arb Rudi K.S. "Prishtina" 2 45 poe. Ko.43,04 1 50 poe. Ko.32,20 4 36 poe. Ko.2.17,66 3 40 poe. Ko.1.26,49 3 40 poe. Ko.37,65 3 40 poe. Ko.37,71 2 45 poe. Ko.56,61 296
2 Andi Bardhi K.S. "Pashtriku" 1 50 poe. Ko.42,43 Disk 2 45 poe. Ko.1.30,95 2 45 poe. Ko.1.22,27 2 45 poe. Ko.35,74 2 45 poe. Ko.34,56 39 + 3 140 + 42 = 282
3 Liri Kelmendi K.S. "Alpi" Disk 1 50 poe. Ko.1.12,92 1 50 poe. Ko.33,16 4 28 poe. Ko.47,07 41 + 43 + 3 + 20 + 10 + 17 128 + 134 = 262
4 Dhurim Zhuri K.S. "Pashtriku" 1 50 poe. Ko.1.27,16 1 50 poe. Ko.34,46 1 50 poe. Ko.51,24 40 + 3 + 13 + 3 + 10 + 11 + 10 + 11 150 + 101 = 251
5 Gentian Kelmendi K.S. "Alpi" 3 40 poe. Ko.49,93 2 45 poe. Ko.38,62 5 32 poe. Ko.1.49,28 4 36 poe. Ko.43,74 4 36 poe. Ko.38,91 189
6 Albion Morina K.S. "Pashtriku" 4 36 poe. Ko.50,98 3 40 poe. Ko.39,59 3 40 poe. Ko.1.48,36 5 32 poe. Ko.43,16 148
7 Lis Shllaku K.S. "Pashtriku" 5 32 poe. Ko.52,28 4 36 poe. Ko.42,05 4 36 poe. Ko.1.45,54 5 32 poe. Ko.46,41 136
8 Arjanit Piraj K.S. "Rusolia" 3 40 poe. Ko.1.04,86 40
9 Dardan Ibishi K.S. "Trepça" Disk
10 Altin Ibishi K.S. "Trepça"
11 Milos Sebepi K.S. "Alpi"

Pionerët e vjetër

N.R. Emri Mbiemri Klubi Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Blerta Mekaj K.S. "Alpi" 1 50 poe. Ko.46,21 1 50 poe. Ko.34,97 5 32 poe. Ko.2.04,60 5 32 poe. Ko.3.06,43 2 45 poe. Ko.41,33 1 50 poe. Ko.37,94 42 + 3 259 + 45 = 304
2 Rrita Karaxhiu K.S. "Prishtina" 3 40 poe. Ko.49,34 4 36 poe. Ko.36,91 4 36 poe. Ko.1.43,47 3 40 poe. Ko.1.46,53 5 32 poe. Ko.1.07,34 2 45 poe. Ko.38,08 1 50 poe. Ko.55,10 279
3 Albiona Qoraj K.S. "Alpi" 4 36 poe. Ko.50,26 2 45 poe. Ko.36,64 1 50 poe. Ko.1.40,44 2 45 poe. Ko.1.43,34 1 50 poe. Ko.41,21 3 40 poe. Ko.42,92 266
4 Adea Haxhidauti K.S. "Pashtriku" 2 45 poe. Ko.46,43 3 40 poe. Ko.36,66 2 45 poe. Ko.1.40,71 1 50 poe. Ko.1.32,26 3 40 poe. Ko.54,93 220
5 Lendra Kastrati K.S. "Alpi" Disk 5 32 poe. Ko.49,42 6 28 poe. Ko.2.14,65 4 36 poe. Ko.2.20,04 4 36 poe. Ko.1.00,87 Ko.55,25 Disk 132
6 Lyra Hoxha K.S. "Prishtina" 3 40 poe. Ko.1.42,86 2 45 poe. Ko.55,63 85

Junioret e reja

N.R. Emri Mbiemri Klubi Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Adea Kollqaku K.S. "Rusolia" 1 50 poe. Ko.39,85 1 50 poe. Ko.40,69 1 50 poe. Ko.1.51,95 Disk 2 45 poe. Ko.45,47 1 50 poe. Ko.33,32 1 50 poe. Ko.51,12 295
2 Rrona Koka K.S. "Prishtina" 4 36 poe. Ko.49,52 4 36 poe. Ko.58,56 Disk 1 50 poe. Ko.1.38,40 3 40 poe. Ko.55,03 2 45 poe. Ko.37,13 2 45 poe. Ko.56,48 252
3 Dea Aligjiku K.S. "Alpi" 2 45 poe. Ko.41,51 2 45 poe. Ko.41,13 1 50 poe. Ko.45,22 140
4 Mjellma Bardhi K.S. "Pashtriku" 5 32 poe. Ko.52,27 3 40 poe. Ko.51,18 72
5 Viona Hoti K.S. "Peja" 3 40 poe. 48,93 40

Juniorët e rinj

N.R. Emri Mbiemri Klubi Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Euron Kapuqi K.S. "Alpi" 2 45 poe. Ko.38,74 1 50 poe. Ko.36,73 3 40 poe. Ko.2.03,23 1 50 poe. Ko.1.23,25 1 50 poe. Ko.41,37 1 50 poe. Ko.30,15 2 45 poe. Ko.50,98 330
2 Gentrit Bajrami K.S. "Prishtina" 3 40 poe. Ko.39,39 3 40 poe. Ko.38,89 1 50 poe. Ko.1.52,83 3 40 poe. Ko.1.43,08 3 40 poe. Ko.44,96 4 36 poe. Ko.36,75 1 50 poe. Ko.48,45 296
3 Benet Kastrati K.S. "Alpi" 4 36 poe. Ko.41,68 4 36 poe. Ko.40,19 2 45 poe. Ko.1.55,68 2 45 poe. Ko.1.28,37 4 36 poe. Ko.47,30 198
4 Art Kotori K.S. "Peja" 1 50 poe. Ko.37,99 2 45 poe. Ko.37,70 2 45 poe. Ko.44,62 140
5 Endrit Zhuri K.S. "Pashtriku" Disk 4 36 poe. Ko.1.53,17 2 45 poe. Ko.30,92 81
6 Albion Qoraj K.S. "Alpi" Ko.48,10 Disk 5 32 poe. Ko.47,67 5 32 poe. Ko.54,20 64
7 Renis Dreshaj K.S. "Rusolia" 5 32 poe. Ko.57,38 6 28 poe. Ko.1.14,39 60
8 Gentonis Kelmendi K.S. "Alpi" 3 40 poe. Ko.34,97 40
9 Erenis Dreshaj K.S. "Rusolia"

Junioret e vjetra

N.R. Emri Mbiemri Klubi Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Viona Stavileci K.S. "Prishtina" 1 50 poe. Ko.49,87 1 50 poe. Ko.49,49 3 40 poe. Ko.54,11 140
2 Mjellma Bardhi K.S. "Pashtriku" 1 50 poe. Ko.2.01,54 1 50 poe. Ko.1.42,80 4 36 poe. Ko.57,62 136
3 Rita Idrizi K.S. "Trepça" 1 50 poe. Ko.50,76 1 50 poe. 52,43 100
4 Erestina Gjurkaj K.S. "Peja" Ko.1.27,85 Disk 1 50 poe. Ko.37,24 50
5 Adea Kelmendi K.S. "Alpi" 2 45 poe. Ko.53,29 45
6 Natyra Xharavina K.S. "Pashtriku" 2 45 poe. Ko.1.19,36 45

Juniorët e vjetër

N.R. Emri Mbiemri Klubi Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Eron Burri K.S. "Alpi" 1 50 poe. Ko.36,82 1 50 poe. Ko.36,27 1 50 poe. Ko.1.40,64 1 50 poe. Ko.1.21,85 1 50 poe. Ko.41,19 2 45 poe. Ko.36,50 1 50 poe. Ko.45,77 345
2 Besmik Mekaj K.S. "Alpi" 2 45 poe. Ko.39,97 3 40 poe. Ko.42,47 2 45 poe. Ko.1.59,68 3 40 poe. Ko.1.28,09 3 40 poe. Ko.50,49 1 50 poe. Ko.31,79 260
3 Berat Mekaj K.S. "Alpi" 2 45 poe. Ko.40,97 2 45 poe. Ko.1.26,98 90
4 Jeton Burri K.S. "Alpi" Disk 2 45 poe. Ko.45,36 45
5 Art Haxhidauti K.S. "Pashtriku" 4 36 poe. Ko.51,95 36
6 Alb Berisha K.S. "Trepça"

Senioret

N.R. Emri Mbiemri Klubi Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Venesa Gjurkaj K.S. "Peja" Ko.1.08,30 Disk 1 50 poe. Ko.45,31 2 45 poe. Ko.2.14,71 1 50 poe. Ko.1.28,75 1 50 poe. Ko.48,43 1 50 poe. Ko.33,48 1 50 poe. Ko.51,61 295
2 Anita Bajrami K.S. "Prishtina" 2 45 poe. Ko.54,17 3 40 poe. Ko.53,69 4 36 poe. Ko.46,40 3 40 poe. Ko.2.33,63 2 45 poe. Ko.1.12,63 Ko.57,62 Disk 3 40 poe. Ko.1.08,52 246
3 Elza Xharavina K.S. "Pashtriku" 1 50 poe. Ko.50,29 2 45 poe. Ko.47,59 Disk 2 45 poe. Ko.1.40,92 2 45 poe. 59,83 185
4 Dorina Mema K.S. "Alpi" 1 50 poe. Ko.1.49,66 Disk 50
5 Ardresha Vukli K.S. "Alpi" 3 40 poe. Ko.2.29,00 Ko.41,42 Disk 40
6 Fjolla Xharavina K.S. "Pashtriku" 4 36 poe. Ko.54,20 36

Seniorët

N.R. Emri Mbiemri Klubi Ku. e Rugoves Ku. e Al.Shqi. Ka. Kos Sllallom Kamp. Kos. Sll. i Madh Ku. e Desh. të Kombit Kup e Kristaltë Kupa e Arxhenës Garat Ndërk. Gjithe. Poena
1 Dardan Pupovci K.S. "Alpi" 1 50 poe. Ko.35,57 1 50 poe. Ko.37,04 1 50 poe. Ko.1.37,73 3 40 poe. Ko.1.23,70 1 50 poe. Ko.40,37 1 50 poe. Ko.48,09 290
2 Egzon Xharavina K.S. "Pashtriku" 3 40 poe. Ko.40,48 4 36 poe. Ko.39,55 5 32 poe. Ko.2.04,78 1 50 poe. Ko.1.23,02 3 40 poe. Ko.44,11 3 40 poe. Ko.31,77 2 45 poe. Ko.49,54 283
3 Eordejt Pupovci K.S. "Alpi" 2 45 poe. Ko.35,81 2 45 poe. Ko.37,50 4 36 poe. Ko.1.23,96 2 45 poe. Ko.42,42 1 50 poe. Ko.29,05 221
4 Art Gojani K.S. "Peja" Ko.38,72 Disk 3 40 poe. Ko.38,86 3 40 poe. Ko.1.50,18 5 32 poe. Ko.1.26,86 4 36 poe. Ko.45,03 148
5 Vigan Binxhiu K.S. "Pashtriku" 4 36 poe. Ko.42,55 5 32 poe. Ko.45,08 4 36 poe. Ko.2.01,21 5 32 poe. Ko.53,02 136
6 Agon Kapuqi K.S. "Alpi" 2 45 poe. Ko.1.40,24 2 45 poe. Ko.1.23,31 2 45 poe. Ko.29,75 135
7 Dardan Piraj K.S. "Arxhena" 3 40 poe. Ko.57,98 40
8 Milot Kukli K.S. "Alpi" 4 36 poe. Ko.47,71 36
9 Edon Skeraj K.S. "Arxhena" 4 36 poe. Ko.58,11 36
10 Erzen Arifi K.S. "Arxhena" 5 32 poe. Ko.59,54 32
11 Albert Ballta K.S. "Alpi" 5 32 poe. Ko.1.16,77 32
12 Arsim Bojagjiu K.S. "Arxhena" 6 28 poe. Ko.1.01,09 28
13 Endrit Gashi K.S. "Univerziteti"
14 Drilon Gashi K.S. "Univerziteti"

Poentimi ekipor për vitin 2015

K.S. “Alpi”

Yllka 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
218 335 193 321 189 266 350 140 330 45 345 50 290
226 28 121 168 128 259 306 198 260 40 221
38 117 192 132 40 64 90 135
25 40 45 36
---- 507 363 431 681 317 657 596 140 632 45 740 90 682
N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 --------
2. Fatosat 1 507
3. Yllkat 2 363
4. Fatosat 2 431
5. Pioneret e reja 645
6. Pionerët e rinj 317
7. Pioneret e vjetra 657
8. Pionerët e vjetër 596
9. Junioret e reja 596
10. Juniorēt e rinj 632
11. Junioret e vjetra 45
12. Juniorët e vjetër 740
13. Senioret 90
14. Seniorët 682
Gjithësej 5845

K.S. “Prishtina”

Yllkat 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
295 327 325 340 301 296 279 252 296 140 246
191 128 192 45 114 85
97 108 118 28
56 81
639 644 635 413 415 296 364 --- 252 296 140 --- 246 ---
N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 624
2. Fatosat 1 644
3. Yllkat 2 635
4. Fatosat 2 413
5. Pioneret e reja 415
6. Pionerët e rinj 296
7. Pioneret e vjetra 364
8. Pionerët e vjetër ---
9. Junioret e reja 252
10. Juniorēt e rinj 296
11. Junioret e vjetra 140
12. Juniorët e vjetër ---
13. Senioret 246
14. Seniorët ---
Gjithësej 4340

K.S. “Pashtriku”

Yllkat 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
306 152 225 272 220 128 72 81 136 36 185 283
117 144 251 45 36 136
90 144
136
--- 513 296 225 --- 803 220 128 72 81 181 36 221 419
N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 ---
2. Fatosat 1 513
3. Yllkat 2 296
4. Fatosat 2 225
5. Pioneret e reja ---
6. Pionerët e rinj 803
7. Pioneret e vjetra 220
8. Pionerët e vjetër 128
9. Junioret e reja 72
10. Juniorēt e rinj 81
11. Junioret e vjetra 181
12. Juniorët e vjetër 36
13. Senioret 221
14. Seniorët 419
Gjithësej 3248

K.S. “Peja”

Yllkat 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
261 102 253 68 25 256 40 140 50 295 148
248 86 64
237
100
846 188 253 132 25 --- --- 256 40 140 50 --- 295 148
N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 846
2. Fatosat 1 188
3. Yllkat 2 253
4. Fatosat 2 132
5. Pioneret e reja 25
6. Pionerët e rinj ---
7. Pioneret e vjetra ---
8. Pionerët e vjetër 256
9. Junioret e reja 40
10. Juniorēt e rinj 140
11. Junioret e vjetra 50
12. Juniorët e vjetër ---
13. Senioret 295
14. Seniorët 148
Gjithësej 2373

K.S. “Rusolia”

Yllkat 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
109 77 188 295 60
--- 109 --- --- 77 --- --- 188 295 60 --- --- --- ---
N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 ---
2. Fatosat 1 109
3. Yllkat 2 ---
4. Fatosat 2 ---
5. Pioneret e reja 77
6. Pionerët e rinj ---
7. Pioneret e vjetra ---
8. Pionerët e vjetër 188
9. Junioret e reja 295
10. Juniorēt e rinj 60
11. Junioret e vjetra ---
12. Juniorët e vjetër ---
13. Senioret ---
14. Seniorët ---
Gjithësej 729

K.S. “Arxhena”

Yllkat 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
36 45 40
40 36
32
--- --- --- --- --- 36 --- 85 --- --- --- --- --- 108
N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 ---
2. Fatosat 1 ---
3. Yllkat 2 ---
4. Fatosat 2 ---
5. Pioneret e reja ---
6. Pionerët e rinj 36
7. Pioneret e vjetra ---
8. Pionerët e vjetër 85
9. Junioret e reja ---
10. Juniorēt e rinj ---
11. Junioret e vjetra ---
12. Juniorët e vjetër ---
13. Senioret ---
14. Seniorët 108
Gjithësej 229

K.S. “Rugova”

Yllkat 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
170
--- --- --- --- 170 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 ---
2. Fatosat 1 ---
3. Yllkat 2 ---
4. Fatosat 2 ---
5. Pioneret e reja 170
6. Pionerët e rinj ---
7. Pioneret e vjetra ---
8. Pionerët e vjetër ---
9. Junioret e reja ---
10. Juniorēt e rinj ---
11. Junioret e vjetra ---
12. Juniorët e vjetër ---
13. Senioret ---
14. Seniorët ---
Gjithësej 170

K.S. “Trepça”

Yllkat 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
100
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100 --- --- ---
N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 ---
2. Fatosat 1 ---
3. Yllkat 2 ---
4. Fatosat 2 ---
5. Pioneret e reja ---
6. Pionerët e rinj ---
7. Pioneret e vjetra ---
8. Pionerët e vjetër ---
9. Junioret e reja ---
10. Juniorēt e rinj ---
11. Junioret e vjetra 100
12. Juniorët e vjetër ---
13. Senioret ---
14. Seniorët ---
Gjithësej 100

K.S. “Univerziteti”

Yllkat 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
22 19
22 19 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 22
2. Fatosat 1 19
3. Yllkat 2 ---
4. Fatosat 2 ---
5. Pioneret e reja ---
6. Pionerët e rinj ---
7. Pioneret e vjetra ---
8. Pionerët e vjetër ---
9. Junioret e reja ---
10. Juniorēt e rinj ---
11. Junioret e vjetra ---
12. Juniorët e vjetër ---
13. Senioret ---
14. Seniorët ---
Gjithësej 41

K.S. “Nici”

Yllkat 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 ---
2. Fatosat 1 ---
3. Yllkat 2 ---
4. Fatosat 2 ---
5. Pioneret e reja ---
6. Pionerët e rinj ---
7. Pioneret e vjetra ---
8. Pionerët e vjetër ---
9. Junioret e reja ---
10. Juniorēt e rinj ---
11. Junioret e vjetra ---
12. Juniorët e vjetër ---
13. Senioret ---
14. Seniorët ---
Gjithësej 0

K.S. “Sharri”

Yllkat 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 ---
2. Fatosat 1 ---
3. Yllkat 2 ---
4. Fatosat 2 ---
5. Pioneret e reja ---
6. Pionerët e rinj ---
7. Pioneret e vjetra ---
8. Pionerët e vjetër ---
9. Junioret e reja ---
10. Juniorēt e rinj ---
11. Junioret e vjetra ---
12. Juniorët e vjetër ---
13. Senioret ---
14. Seniorët ---
Gjithësej 0

K.S. “Kastrioti”

Yllkat 1 Fato. 1 Yllka 2 Fato. 2 Pio. e reja Pio. e rinjë Pio. e vjetra Pio. e vjetër Jun. e reja Jun. e rinjë Jun. e vjetëra Jun. e vjetër Senior F. Senior M.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Shpresat e skitarisë së Kosovës për vitin 2015

N.R. Kategoria Pikët
1. Yllkat 1 ---
2. Fatosat 1 ---
3. Yllkat 2 ---
4. Fatosat 2 ---
5. Pioneret e reja ---
6. Pionerët e rinj ---
7. Pioneret e vjetra ---
8. Pionerët e vjetër ---
9. Junioret e reja ---
10. Juniorēt e rinj ---
11. Junioret e vjetra ---
12. Juniorët e vjetër ---
13. Senioret ---
14. Seniorët ---
Gjithësej 0

Skiatorët/et më të sukseshëm gjatë vitit 2015

10 më të mirët për vitin 2015

N.R. Emri dhe Mbiemri Klubi Pikët
1. Eron Burri K.S. "ALPI" 345
2. Euron Kapuqi K.S. "ALPI" 330
3. Gentrit Bajrami K.S. "PRISHTINA" 296
4. Venesa Gjurkaj K.S. "PEJA" 295
5. Adea Kollqaku K.S. "RUSOLIA" 295
6. Dardan Pupovci K.S. "ALPI" 290
7. Egzon Xharavina K.S. "PASHTRIKU" 283
8. Besnik Mekaj K.S. "ALPI" 260
9. Rrona Kokaj K.S. "PRISHTINA" 252
10. Anita Bajrami K.S. "PRISHTINA" 246

Shpresat e skitarisë së Kosovës për vitin 2015

Vajzat

N.R. Emri dhe Mbiemri Klubi Pikët
1. Elba Kokaj K.S. "PRISHTINA" 384
2. Klea Vrella K.S. "ALPI" 364
3. Arba Pupovci K.S. "ALPI" 335
4. Era Deva K.S. "PRISHTINA" 325
5. Blerta Mekaj K.S. "ALPI" 304

Djemtë

N.R. Emri dhe Mbiemri Klubi Pikët
1. Arbi Pupovci K.S. "ALPI" 561
2. Vernor Gjurkaj K.S. "Peja" 369
3. Drin Kokaj K.S. "Prishtina" 340
4. Vigan Buza K.S. "PRISHTINA" 324
5. Klos Vokshi K.S. "PASHTRIKU" 306