Sponsorët e Përgjithshëm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti “Çertifikimi i reagusëve vullnetarë në kërkim shpëtim brenda dhe jashtë pistave të skijimit

Sponsor Gjeneral: